OBIS AB är ett företag med rötterna djupt nedkörda i den hälsingska pinnmon. Ca 15 kilometer söder om Bollnäs finns vi sedan 10 år tillbaka, från företagstarten och alltjämt bedrivande ett utvecklande handelsutbyte med övriga EU-länder, främst då Tyskland.

Vi är inte störst på entreprenadmaskinsmarknaden, vi kanske inte ens är vackrast, men vi har alltid haft en ambition att vara en bästa samarbetspartner för import av bättre begagnat från övriga EU.

Genom flerspråkiga handläggare och ett utvecklat kontaktnät med Tyska begagnatmarknaden för entreprenadmaskiner har vi skaffat spetskompetens för importuppdrag.

Att vi också i ett nära samarbete med svenska transportspeditörer har hämtning av maskiner ungefär varannan vecka borgar för en snabb väg mellan investeringsbeslut och leverans av önskad vara.